Reducere 25% pentru studenți

COVID-19 Transport România

Măsuri de protecție pentru transportul internațional în contextul COVID-19

3839036

Hotărâre nr.12 din 25 mai 2020

Dragi călători, revenim cu informări asupra hotărârii nr.12 din 25 mai 2020 privind circularea internațională. Conform hotărârii persoanele care nu prezintă semne clinice de infecție respiratorie sau stare febrilă, nu sunt obligați să respecte regimul de autoizolare o perioadă de 14 zile în locurile determinate, se stabilește pentru următoarele categorii de persoane:
14.1. conducători auto şi personalul de deservire a mijloacelor de transport, care efectuează transportarea mărfurilor, echipajele aeronavelor/navelor şi brigăzile garniturilor de tren;
14.2. persoane care călătoresc din motive de sănătate sau umanitar, inclusiv însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
14.3. elevii/studenții, înmatriculați în unitățile/instituțiile de învățământ de peste hotarele țării noastre, care au de susținut probe sau examene la încheierea ciclurilor de învățământ gimnazial/liceal/învățământ superior;
14.4. persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document confirmativ;
14.5. lucrătorii transfrontalieri;
14.6. membri ai misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizaţiilor/misiunilor internaţionale, precum şi membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
14.7. persoane în tranzit.

Covid 01

La fel conform hotărârii reluarea, începând cu data de 26 mai 2020, a activităților de transport feroviar și rutier de persoane în trafic internațional cu respectarea strictă a următoarelor măsuri de prevenire și control a infecției COVID–19:
5.1. asigurarea protecției personalului care efectuează cursele de transport, prin: (i) echipament de protecție (măști, mănuși); (ii) dezinfectanți (pentru mâini și suprafețe); (iii) triajul zilnic la începutul turei de lucru (termometria, starea sănătății) al personalului angajat;
5.2. ajustarea orarului de călătorie și a numărului de unități de transport pentru evitarea aglomerărilor de persoane;
5.3. automonitorizarea stării de sănătate a personalului pe parcursul zilei de muncă, cu informarea angajatorului;
5.4. limitarea numărului de persoane în transportul feroviar și rutier în trafic internațional, proporțional numărului de scaune disponibile în mijlocul de transport;
5.5. purtarea obligatorie a măștilor de protecție de către pasageri;
5.6. verificarea de către operatorii de transport a temperaturii pasagerilor la îmbarcarea la cursele de transport rutier sau feroviar de persoane în trafic internațional, care nu trebuie să depășească 37 grade Celsius;
5.7. dezinfectarea suprafețelor din salon și verificarea temperaturii pasagerilor în cadrul operațiunii de transport rutier de persoane, inclusiv după fiecare tură/cursă efectuată, la stația terminus.

frontiera covid 19

Comitetul Național pentru Situații de Urgență din România

A stabilit reguli noi privind regimul de intrate și ieșire în/din țară, în condițiile stării de alertă, instituite azi, 15 mai. Potrivit celei mai recente decizii a Comitetului, se interzice intrarea pe teritoriul României prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor, informează Ambasada României la Chișinău. Sunt prevăzute și serie de excepții, însă. Este vorba despre:
– Membri de familie ai cetățenilor români;
– Membri de familie ai cetățenilor altor state membre UE sau ale Spațiului Economic European ori ai Confederației Elvețiene, cu rezidență în România;
– Persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autoritățile SMUE, ori un document echivalent acestora emis de autoritățile altor state, potrivit dreptului UE;
– Persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau alt document echivalent;
– Personal diplomatic sau consular, personal al organizațiilor internaționale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
– Pasageri în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare;
– Pasagerii care călătoresc din motive imperative;
– Persoane care au nevoie de protecție internațională sau din alte motive umanitare.

COVID-19

TRANSPORT PE PERIOADA PANDEMIEI

O călătorie sigură pe timp de pandemie: Purtatul măștii este obligatoriu pe întreaga durată a călătoriei. Vă îndemnăm să vă echipați cu măști de rezervă, soluții dezinfectante, mănuși, șervețele umede și uscate. Evitați atingerea ochilor, nasului sau gurii pentru a preveni răspândirea noului Corona-Virus. Echipa Transport România vă îndeamnă să vă informați, constant, despre măsurile de intrare pe teritoriul României și al Republicii Moldova, doar din surse oficiale.

masca

CONTACT